Kế hoạch Tổ chức thi tuyển lao động cho Cảng hàng không Cát Bi

Ngày đăng: 21/08/2016 10:05:36
Lượt xem: 6687

THÔNG BÁO

Kế hoạch Tổ chức thi tuyển lao động cho Cảng hàng không Cát Bi

 

Thực hiện Kế hoạch tổ chức thi tuyển dụng lao động năm 2016 cho Cảng hàng không Cát Bi, Hội đồng thi tuyển dụng lao động Thông báo kế hoạch, thời gian tổ chức thi cụ thể như sau:

 

I. Danh sách ứng viên: Tất cả các ứng viên đủ điều kiện dự thi đã được thông báo trực tiếp theo số điện thoại đăng ký tại Hồ sơ dự tuyển.

 

II. Thời gian, địa điểm tổ chức thi:

1. Thời gian:

- Thi viết tiếng Anh và kiểm tra chuyên môn Kỹ thuật: 8h00 sáng ngày 29/03/2016.

- Phỏng vấn tiếng Anh kết hợp kiểm tra ngoại hình:

Đối với nhóm chức danh nhân viên Phục vụ hành khách - CBTT và nhân viên An ninh soi chiếu: 09h30 sáng ngày 29/03/2016
Đối với các nhóm chức danh còn lại: 13h30 chiều ngày 29/03/2016

- Hội đồng tuyển dụng phỏng vấn: 08h00 sáng ngày 30/03/2016

2. Địa điểm:

- Văn phòng Cảng hàng không Cát Bi (Phòng họp tầng 2)

Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng

 

III. Các vòng thi tuyển:

1. Đối với các chức danh NV Phục vụ hành khách – CBTT;  An ninh soi chiếu;  Nhân viên trực điều hành bay, khẩn nguy và camera:
Vòng 1: Thời gian: Thi viết 8h00; Phỏng vấn 9h30 ngày 29/3/2016.
Thi viết và phỏng vấn kiểm tra trình độ Anh ngữ theo yêu cầu công việc.
- Nội dung: Bao gồm các phần thi viết và phỏng vấn theo trình độ tương đương TOEIC 400 trở lên.

Vòng 2: Thời gian: 8h00 ngày 30/3/2016.
Hội đồng tuyển dụng phỏng vấn trực tiếp từng ứng viên dự tuyển đạt yêu cầu vòng 1 để kiểm tra kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kiến thức xã hội và khả năng đáp ứng công việc.
- Nội dung: Phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

 

2. Đối với các chức danh NV An ninh kiểm soát, NV Y tế:
Vòng 1:  Thời gian: Thi Viết 8h00; Phỏng vấn 13h30 ngày 29/3/2016.

Thi viết và phỏng vấn kiểm tra trình độ Anh ngữ theo yêu cầu công việc.
- Nội dung: Bao gồm các phần thi viết và phỏng vấn theo trình độ tương đương TOEIC 300
Vòng 2:  Thời gian 8h00 ngày 30/3/2016
Hội đồng tuyển dụng phỏng vấn trực tiếp từng ứng viên dự tuyển đạt yêu cầu vòng 1 để kiểm tra kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kiến thức xã hội và khả năng đáp ứng công việc.
- Nội dung: Phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

 

3. Đối với chức danh nhân viên Bốc xếp:

Vòng 1: Thời gian: 8h00 ngày 30/3/2016.
Hội đồng tuyển dụng phỏng vấn trực tiếp từng ứng viên dự tuyển để kiểm tra kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kiến thức xã hội và khả năng đáp ứng công việc.
- Nội dung: Phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Việt

 

4. Đối với các chức danh Kỹ sư và Thợ các loại:
Vòng 1:  Thời gian: Thi viết 8h00; Phỏng vấn 13h30 ngày 29/3/2016.

Thi kiểm tra trình độ chuyên môn & trình độ tiếng Anh.
Thi viết chuyên môn.
Thi viết tiếng Anh
Phỏng vấn tiếng Anh
- Nội dung: Phỏng vấn tiếng Anh tổng quát theo trình độ tiếng Anh TOEIC 300 đối với chức danh Thợ Kỹ thuật và trình độ tiếng Anh TOEIC 450 điểm trở lên đối với chức danh Kỹ sư.

Vòng 2: Thời gian: 8h00 ngày 30/3/2016.
Hội đồng tuyển dụng phỏng vấn trực tiếp từng ứng viên dự tuyển đạt yêu cầu vòng 1 để kiểm tra kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kiến thức xã hội và khả năng đáp ứng công việc.
- Nội dung: Phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
 

5. Đối với các chức danh NV Lái xe và vận hành trang thiết bị:

Vòng 1: Thời gian: 14h00 ngày 29/3/2016.
Kiểm tra thực hành lái xe.

- Nội dung: Kiểm tra thực hành tay nghề lái xe thực tế của ứng viên.

Vòng 2: Thời gian: 8h00 ngày 30/3/2016.
Hội đồng tuyển dụng phỏng vấn trực tiếp từng ứng viên dự tuyển đạt yêu cầu vòng 1 để kiểm tra kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kiến thức xã hội và khả năng đáp ứng công việc.

- Nội dung: Phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Việt.

 

IV. Khám sức khỏe:

Thực hiện khám sức khỏe đối với những  người thi tuyển đạt qua vòng thi tiếng Anh, lý thuyết chuyên ngành và thi phỏng vấn theo quy định (Lịch kiểm tra sẽ được thông báo sau).

  

Lưu ý: Các ứng viên phải có mặt trước thời gian thi 15 phút  và mang theo Chứng minh nhân dân (Bản gốc)

 

                                                                                                                                                                                                                            Trân trọng thông báo!

                                                                

                                                                                                                                                                                                                CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

  » Các tin liên quan