Tuyển dụng

Thông báo về việc số lượng và tiêu chuẩn tuyển dụng lao động cho Cảng hàng không Cát Bi